Ścianka wspinaczkowa do oddania w dzierżawę.

Aktualności » Ścianka wspinaczkowa do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016 poz.2147 z poź.zm.)

Gminny Ośrodek Sportu podaje do publicznej wiadomości

wykaz obiektów sportowych stanowiących

własność Gminy Pawłowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę


Szczegóły