Komunikat

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY W KRYTEJ PŁYWALNI „WODNY RAJ”

 

OBIEG

BASEN SPORTOWY

BASEN REKREACYJNY

WANNA JACUZZI

OCENA PARAMETRÓW MIKROBIOLOGICZNYCH


woda w normie


woda w normie


woda w normie

DATA WYKONANIA BADANIA

20.04.2018

20.04.2018

20.04.2018

OCENA PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH


woda w normie


woda w normie


woda w normie

DATA WYKONANIA BADANIA

20.04.2018

20.04.2018

20.04.2018

PARAMETRY ODBIEGAJACE OD WYMAGAŃ

-

-

-

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

-

-

-


woda w normie

woda warunkowo w normie


woda nie spełnia norm

 

 

 

Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016)
Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni

za okres od czerwca 2016r. do czewca 2017r.