GMINNY OŚRODEK SPORTU W PAWłOWICACH ORGANIZUJE NABÓR : do sekcji Wspinaczki Sportowej „W sKaLe”

Archiwum » GMINNY OŚRODEK SPORTU W PAWłOWICACH ORGANIZUJE NABÓR : do sekcji Wspinaczki Sportowej „W sKaLe”

ZAPRASZAMY DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH oraz MŁODZIEŻ

wraz z rodzicami w celu zapoznania się ze specyfiką zajęć.

Proponujemy:

- zajęcia 2 x w tygodniu na nowoczesnej ściance wspinaczkowej,

- opiekę doświadczonych instruktorów i trenerów,

- wyjazdy na zawody wspinaczkowe, skałki, góry Polski i Europy

 

Spotkanie organizacyjne 1. X. 2012 r. w Hali GOS Pawłowice ul. Szkolna 1b, godz. 17.00

- CHCESZ SIĘ WSPINAĆ –

- CHCESZ WZNIEŚĆ SIĘ PONAD CHMURY –

- CHCESZ DOŁACZYĆ DO NAJLEPSZYCH –

ZACZNIJ „W SKALE”

tel: 602749730