Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach zaprasza do składania ofert.

Archiwum » Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach zaprasza do składania ofert.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach, ul. Sportowa 14

zaprasza do złożenia zamówienia pn.:

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania – Modernizacja

obiektów sportowych przy ul. Sportowej”.


1. Ogłoszenie

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty