Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach ogłasza przetarg

Archiwum » Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach ogłasza przetarg

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na najem powierzchni użytkowej, wynoszącej 70 m2, położonej w obiekcie basenowym Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach przy ul. Szkolnej 1B, na nieruchomości oznaczonej działka nr 795/95, mapa 4, obręb Pawłowice, GLJ/00044302/7, na czas określony do 3 lat, z przeznaczeniem na działalność usługowo handlową.