Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach ogłasza przetarg

Archiwum » Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach ogłasza przetarg

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach


ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na najem powierzchni użytkowej, wynoszącej 89 m2, położonej w obiekcie basenowym Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach przy ul. Szkolnej 1B, na nieruchomości oznaczonej działka nr 795/95, mapa 4, obręb Pawłowice, GLJ/00044302/7, na czas określony do 5 lat, z przeznaczeniem na działalność związana z prowadzeniem salonu odnowy biologicznej, saun, solarium.